Voor onmiddelijke uitgave: 30 september 2020

Wereldwijd komen groepen bijeen tegen de Chinese Communistische Partij voor de grootste gezamelijk actie ooit.

Activisten eisen dat hun regering onmiddelijk actie onderneemt tegen de Chinese Communistische Partij op het 71ste jubileum van de Volksrepubliek China.

Donderdag 1 oktober 2020 vindt de demonstratie Resist China plaats op het Museumplein in Amsterdam van 16.00 tot 18.00 uur.

Deze demonstratie is onderdeel van een wereldwijde actiedag.

Op 1 oktober 2020, de verjaardag van de oprichting van de Volksrepubliek China, zullen wereldwijd meer dan 180 maatschappelijke groeperingen die de Tibetaanse, Oeigoerse, Hongkongse, Zuid-Mongoolse, Taiwanese en Chinese democratiegroepen vertegenwoordigen, de grootste gecoördineerde actie ooit organiseren. Regeringen worden opgeroepen om een krachtig multilateraal standpunt in te nemen als reactie op de ongekende schendingen van de mensenrechten door de Chinese Communistische Partij (CCP).

Op de Wereldwijde Actiedag zullen protesten plaatsvinden in bijna 90 steden over de hele wereld [1] een uiting van internationale solidariteit tussen Chinese mensenrechtenverdedigers, Tibetanen, Oeigoeren, Hongkongers, Zuid-Mongolen en Taiwanezen; een samenkomst om de huidige dreiging van de CCP te erkennen voor gemeenschappen die onder haar heerschappij leven, en voor vrijheid, democratie en mensenrechten in China en wereldwijd.

De illegale bezetting van Tibet, [2] willekeurige detentie van miljoenen Oeigoeren in interneringskampen, [3] verlies van fundamentele vrijheden in Hong Kong, [4] vernietiging van de Zuid-Mongoolse cultuur en taal, [5] intimidatie en pesten van Taiwan, en de detentie, verdwijning en het zwijgen opleggen van talloze Chinese advocaten en activisten illustreert de omvang van de bestaande zorgen in het hele land.

De problemen waarmee elke gemeenschap te maken heeft, zijn een weerspiegeling van de flagrante minachting van de CCP voor de rechten van degenen die in China en de bezette landen wonen, en de wens van Xi Jinping om de macht te consolideren en afwijkende meningen met geweld te onderdrukken.

Een groeiend koor van stemmen begint op te klinken tegen veel van deze misstanden:

In juni 2020 werd de Interparlementaire Alliantie voor China [6] opgericht "om een gecoördineerde reactie tussen democratische staten te bevorderen op de uitdagingen die voortvloeien uit het huidige gedrag en de toekomstige ambities van de Volksrepubliek China". De alliantie bestaat uit nationaal gekozen wetgevers, waaronder 36 covoorzitters en 127 leden uit 17 landen.

Op 26 juni legden meer dan 50 onafhankelijke VN-deskundigen een verklaring af waarin ze de mensenrechtensituatie van China [7] aan de kaak stelden, met name de behandeling van de Oeigoeren en Tibetanen, evenals de verslechterende situatie in Hong Kong, en riepen op tot "beslissende maatregelen om fundamentele vrijheden in China.

In juli 2019 stuurden 25 VN-lidstaten een brief [8] naar de Hoge Commissaris voor de mensenrechten en de voorzitter van de Mensenrechtenraad, waarin ze er bij China op aandrongen massale willekeurige detenties en andere schendingen van Oeigoeren en andere Turkse volkeren te beëindigen.

Daarom roepen we regeringen op om:

NOTEN bij de tekst:

  1. Meer dan 150 maatschappelijke organisaties nemen deel aan de wereldwijde actiedag. In bijna 90 steden zullen er demonstraties en online acties worden gehouden. Om de lijst van deelnemende organisaties te bekijken en voor een kaart met de wereldwijde actie plaatsen, kijk op: https://ResistChina.org/
  2. Volgens Freedom House is Tibet het op één na minst vrije land ter wereld, zo meldden zij in 2020 voor het vijfde jaar op een rij, alleen Syrië is minder vrij te noemen. https://freedomhouse.org/country/tibet/freedom-world/2020; Human Rights Watch, ‘China Delves into Past to Police Tibet’s Future’: https://www.hrw.org/news/2020/09/07/china-delves-past-police-tibets-future
  3. Committee on the Elimination of Racial Discrimination bespreekt het China rapport: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23452&LangID=E
  4. https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=25487
  5. http://www.smhric.org/news_679.htm
  6. De Inter-Parliamentary Alliance on China is een internationale overkoepelende groep wetgevers die werkt aan een vernieuwde aanpak van China door democratische landen: https://ipac.global/
  7. UN experts eisen zware maatregelen om de fundamentele vrijheden in China te beschermen, 26 Juni 2020: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26006&LangID=E
  8. https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/190708_joint_statement_xinjiang.pdf